Procesní oleje

SUNPAR

2280, 150, 130, 115, 110 & 107-H
Vysoce rafinovaný minerální olej- premium quality. Strukturálně je charakterizován dominantními nasycenými jádry a dlouhými parafinickými bočními řetězci. Je hluboko odparafinovaný na nízký bod tuhnutí. Řada SUNPAR rovněž vykazuje excelentní odolnost proti oxidaci, která narůstá s rostoucí molekulární váhou. Jeho vysoký anilinový bod indikuje relativně nízkou rozpouštěcí energii.

SUNTHENE

410, 420, 450 & 4240
Oleje Sunthene jsou vyráběny ze speciálních voskůprostých naftenických rop k zajištění optimální barvy a barevné stability, při zachování dobré kompatibility a zpracovatelských vlastností. To je dosaženo selektivní rafinací resp. odstraněním barevných příměsí bez znatelné změny obsahu aromátů. Selektivní rafinací jsou tedy odstraněny polární látky, čímž je zajištěna mimo jiné i odolnost proti UV záření. Díky tomu nalezly zpracovatelské oleje Sunthene široké uplatnění tam, kde je požadováno vynikající zabarvení a barevná stabilita.

C.L.R.P.O.

Vysoce kvalitní čistý naftenický olej. Používán jako zpracovatelský olej v gumárenství pro aplikace s neoprenovými, SBR, Butylovými či přírodními pryžemi.

SUNDEX 790

Vysoce aromatický zpracovatelský olej, vyráběný přesným procesem řízení chemických a fyzikálních vlastností. Používán jako zpracovatelský olej do pryží, pryskyřic, asfaltových krytin, lepidel a jako změkčovadlo do plastických hmot. SUNDEX 790 má excelentní kompatibilitu se styrenbutadienovými,cis-polybutadienovými a neoprénovými pryžemi.

ASTM / IRM

901, 902 & 903; ASTM D 471
Referenční olej je používán k testování pryží na bobtnání v minerálních olejích. Používán jako referenční kapalina ke zjištění vlastností pryží podle metod ASTM D 471 a následných.

PROCESS OIL NC

2400, 500, 100, 60, 40
Podle předpisů OSHA Hazard Communications Standard, SUN má řadu vysoce rafinovaných naftenických zpracovatelských olejů. Jsou to hluboce upravené naftenické zpracovatelské oleje, u kterých se nepožadují žádná bezpečnostní označení podle nových předpisů OSHA a 83/467/EEG na označování látek majících možná karcinogenní rizika. SUN PROCESS oils nejsou karcinogenní, protože jsou upraveny tak přísně, že vyhovují dokonce požadavkům FDA třetího stupně pro minerální oleje-FDA 178.3620.