Hydraulické oleje

SUNVIS HV

ISO VG 32, 46, 68, 100; DIN 51524 Part 3 HVLP; ISO 11158 HV; AFNOR NF E 48-603 HVLP; CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70; DENISON HF-0 / HF-1 / HF-2
Vysoce kvalitní hydraulické oleje, které poskytují protioděrové, antioxidační a protikorozní vlastnosti spolu s vysokými hodnotami viskozitního indexu. Doporučuje se pro hydraulické systémy pracující pod vysokým tlakem a vystavené velkým teplotním výkyvům.

SUNVIS 800 WR-HV

ISO VG 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150; DIN 51524 PART 2  HLP; ISO 11158 HM; AFNOR NF E 48-603 HM; CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70; DENISON HF-0 / HF-1 / HF-2
Hydraulické universální oleje působící pod vysokým zatížením a odolné vůči vodě. Mazání a ochrana hydraulických systémů pracujících pod vysokým tlakem a ve vlhkém prostředí. Vyhovují naprosté většině hydraulických systémů. Řada SUNVIS 800 WR-HV se navíc vyznačuje vysokým viskozitním indexem, takže vlastnosti a viskozita jsou velmi stálé i za rozdílných teplotních podmínek.

SUNVIS 800 WR

ISO VG 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320; DIN 51 524 PART2 TYPE HLP
Hydraulický olej vyztužen kombinací aditiv pro dosažení optimální ochrany proti opotřebení, rezivění a korozi. Řada SUNVIS 800 WR jsou univerzální hydraulické kapaliny, které splňují požadavky většiny výrobců hydraulických zařízení vyžadujících EP vlastnosti oleje.

SUNVIS ZF

ISO VG 32, 46, 68,100; DIN 51524 PART 3 (HLP/HVLP); AFNOR NF E 48-603 HM/HV; CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70; DENISON HF-0 / HF-1 / HF-2
Vysoce jakostní hydraulický olej s EP vlastnostmi. Pečlivě sestaven na základě rozpouštědlově rafinovaných minerálních olejů s přirozeně vysokým viskozitním indexem, s aditivací speciálními bezpopelnými aditivy. Hydraulický olej pro použití v silně zatížených hydraulických zařízeních. Rovněž použitelný pro lehčeji zatížené převodovky a ložiska a také pro použití ve vývěvách. Rovněž pro nespočet aplikací všeobecného mazání strojů. Vhodné pro použití v systémech s částmi potaženými stříbrným povlakem.

SUNVIS 746 HV

ISO VG 46; DIN 51524 PART 3  HVLPD
Vysoce kvalitní detergentní a disperzní hydraulický olej s EP přísady. Nabízí optimální ochranu proti korozi, opotřebení a rezivění. Udržuje hydraulický systém velmi čistý. Doporučená kapalina pro silně zatěžované hydraulické systémy, podrobený k důležitým strídáním teplot, které mohou nastat v případě kontaminace a znečištění. Zvláště vhodné pro aplikace, jako jsou hydraulické kapaliny v mobilních (venkovních) systémech, pístových a šroubových vrtulí.

SUNVIS 900

ISO VG 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460; DIN 51524 Part 1 HL
Hydraulické oleje vysoké kvality s vysokým viskozitním indexem tzv. „turbinek duality“. Velmi vhodné pro použití v hydraulických systémech, turbínách a jiných oběhových systémech, které vyžadují výjimečně stabilní oleje s dlouhou životností.

SUNVIS

ISO VG 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460; DIN 51 524 PART1 TYPE H
Kvalitní hydraulický olej z řady SUNVIS, s vysokým viskozitním indexem, vyrobený na bázi rafinovaných parafinických základových olejů. Velmi vhodný pro použití v průmyslu, prakticky všude, kde neprobíhá vysoké zatěžování a kde není vyžadována speciální protioděrová aditivace.

ECOVIS

ISO VG 32, 46, 68; DIN 51 524 PART3 TYPE HVLP
Biologicky rozložitelný hydraulický olej na rostlinné bázi s vysokým viskozitním indexem a skvělými vlastnostmi proti opotřebení. Velmi vhodný pro hydraulické systémy všude tam, kde je třeba zabránit škodlivým důsledkům průsaku oleje do spodních vod nebo vniknutí do kanalizační sítě. Typické oblasti použití: pozemní stroje ve vodohospodářských lokalitách, čističky odpadních vod, plovoucí technická zařízení, stavidla a přehradní zařízenÍ, potravinářský průmysl, hydraulická traktorová zařízení v zemědělství, lesnictví a zahradnictví.

ECOVIS S46

DIN 51 524 PART3 TYPE HVLP; ASTM D6080 VG 46 L3244(160); Biodegradability CEC-L-33-T-82: 90%
Biologicky odbouratelný hydraulický olej na bázi esterů; Použitelný do všech hydraulických zařízení kde může dojít ke kontaminaci půdy a k následnému znečištění povrchových vod nebo kanalizační sítě. Typické oblasti použití: pozemní technika v oblastech vodních zdrojů, zařízení pro čištění vody, zemní stroje, technologická zařízení vodních nádrží a přehrad, stroje v potravinářském průmyslu, hydraulické systémy traktorů v zemědělství, lesnictví a zahradnictví.