Kapaliny do mechanických převodovek

GEAR GL-5 HYPERFLOW

SAE 75W90, 75W140; API GL-5; MIL-L-2105D; SAE J306
Moderní plně syntetický celoroční převodový olej pro mechanické převody s hypoidním ozubením, pracující za střídání velmi vysokých a nízkých rychlostí a zatížení se zlepšenými nízkoteplotními vlastnostmi. Vhodný pro převodovky pracující při nízkých i vysokých rychlostech a zatíženích. Velmi vhodný tam, kde se přenášejí velké krouticí momenty.

GEAR GL-4 LDZ HYPERFLOW 75W80

GL-4; ZF TE-ML 02L
GEAR GL-4 HYPERFLOW LDZ je syntetický multigrádní převodový olej s EP aditivy. Mazání těžce namáhaných systémů ozubených převodů pracujících ve velmi vysokých teplotách. Vhodný pro prodloužené intervaly výměny.

GEAR GL-5 SUPERFLOW

SAE 75W90, 75W80; API GL-5; MIL-L-2105D
Semi-syntetický hypoidní převodový olej k použití ve velmi zatížených převodovkách a v provozech kde se silně mění teplotní podmínky. Mazání v těžce zatěžovaných hypoidních převodových systémech pracujících ve velmi nízkých teplotách a kde se požadují speciální protioděrové vlastnosti.

GEAR GL-4 SUPERFLOW 75W90

API GL-4; MIL-L-2105
Semi-syntetický hypoidní převodový olej k použití ve zvláště zatížených převodech a ve velmi proměnlivých tepelných podmínkách. Pro mazání intenzivně zatěžovaných převodů v hypoidních převodovkách pracujících, mj. za velmi nízkých teplot, splňujících požadavek na vysokou ochranu proti opotřebení.

GEAR GL-4 LD SUPERFLOW 75W80

GL-4; ZF TE-ML 02D; MAN 341 TL; DAF
Semi-syntetický multigrádní převodový olej s přídavkem specializovaných vysokotlakých EP aditiv. Mazání těžce zatěžovaných převodových systémů pracujících alternativně i za velmi vysokých teplot. Umožňuje provoz s prodlouženými výměnnými intervaly.

GEAR GL-5 XL 80W140

GL-5; ZF TE-ML 05; MIL-L-2105D
Hypoidní převodový olej k použití v těžce zatěžovaných automobilních převodech.Mazání v těžce zatěžovaných převodovkách, které vyžadují speciální protioděrovou ochranu. Nabízí vynikající ochranu proti opotřebení za těžkých pracovních podmínek. Vysoká teplotní stabilita. Dobrá odolnost proti oxidaci. Dokonce i pod opakovaným šokovým zatížením udržuje stálý mazací film.

GEAR GL-5 LIMITED SLEP

SAE 80W90, 85W90, 85W140; GL-5; MIL-L-2105D
Hypoidní převodový olej k použití v automobilech s vysoce namáhanými převodovými skupinami. Obsahuje LS aditiva pro mazání převodů (diferenciálů) s omezenou svorností. Mazání v těžce zatěžovaných hypoidních převodech, kde se požadují speciální protioděrové vlastnosti. S úspěchem užíván pro mazání převodů na systémech 4x4.

GEAR GL-5

SAE 80, 90, 140, 80W90, 85W140; GL-5; ZF TE-ML 01/05/08; MIL-L-2105D
Hypoidní převodový olej s podílem syntetické složky pro použití ve velmi zatěžovaných převodovkách automobilů. Mazání převodovek pracujících pod intenzivním zatížením, kde je navíc podmínkou specielní, velmi účinná ochrana proti opotřebení.

GEAR GL-4

SAE 80, 90, 140, 80W90, 85W140; GL-4; MB 235.1; ZF TE-ML 02; MIL-L-2105
Automobilní převodový olej. Vhodný pro synchronizované převodovky a hypoidní pohony. Vysoká tepelná stabilita, snižuje opotřebení, ochrana proti korozi, odolává okyselení, efektivní mazání pod těžkou zátěží.

GEAR GL-1

SAE 90, 140, 80W90; GL-1; VOLVO 97305
Převodový olej bez jakýchkoliv aditiv pro auta. Vhodný pro málo zatěžované převodovky. Čirý minerální olej s vysokým indexem viskozity. Vysoká odolnost proti oxidaci a houstnutí. Vysoká odolnost proti pěnění a korozi.